Đóng

Bảng tin nhà trường

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM, NĂM HỌC 2023 – 2024

1/ Số 147/KH-THCS, ngày 14 tháng 9 năm 2023, Kế hoạch xét tuyển viên chức trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Biên Hoà năm học 2023 – 2024: xem tại đây

2/ Số 159/TB-THCS, ngày 06 tháng 10 năm 2023, Thông báo xét tuyển viên chức trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Biên Hòa năm học 2023 – 2024 (kèm mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển): xem tại đây