Đóng

Bảng tin nhà trường

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM, NĂM HỌC 2023 – 2024

Quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố Biên Hòa về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức trường Mầm non, Tiểu học, THCS thành phố Biên Hòa, năm học 2023 – 2024: xem tại đây.

Thông báo số 198/TB-THCS ngày 28 tháng 11 năm 2023 của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm học 2023 – 2024: xem tại đây.