Đóng

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

 

 

Hình ảnh khuôn viên nhà trường

Trường có các phòng như sau:

 • Phòng học: 40 phòng.
 • Phòng học bộ môn: 7 phòng, gồm:
 • Tin học: 1 phòng máy
 • Ngoại ngữ: 1 phòng.
 • KHTN: 3 phòng thí nghiệm (Vật Lí, Hóa, Sinh).
 • Nghệ thuật: 2 phòng (Âm nhạc, Mỹ thuật)
 • Phòng phục vụ học tập: 2 phòng, gồm:
 • Thư viện: 1 phòng.
 • Phòng thiết bị giáo dục: 1 phòng.
 • Phòng khác: 3 phòng, gồm:
 • Phòng hoạt động Đoàn – Đội: 1 phòng.
 • Phòng truyền thống: 1 phòng.
 • Phòng Y tế học đường: 1 phòng.

Hình ảnh sân bóng và hồ bơi trong khuôn viên nhà trường

Ngoài ra, trường còn có:

 • Trường có sân bóng, hồ bơi.
 • Trường có sử dụng máy tính cho dạy học và khai thác Intternet cho dạy học.
 • Trường có điện (điện lưới) và nguồn nước sạch.
 • Trường có nước uống.
 • Trường có công trình vệ sinh riêng rẽ cho từng giới tính.
 • Trường có chỗ rửa tay thuận tiện (bao gồm nước và xà phòng).
 • Trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV.
 • Trường có cơ sở hạ tầng, tài liệu học tập, môi trường học tập phù hợp và tiếp cận với học sinh khuyết tật.
 • Trường có bộ phận làm công tác tư vấn học đường.
 • Trường có kế hoạch giáo dục phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.